Bruggen

Uit Buitenwatersloot Delft
Versie door Sybolt (overleg | bijdragen) op 11 feb 2024 om 14:50
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

BruggenBruggen over de Buitenwatersloot
In het in 1997 verschenen boekje “Delft over bruggen”, onder redactie van H.L. Houtzager, W.J.M. Knippenberg, M.A. Verschuyl en H.L. de Wit komen ook de bruggen over de Buitenwatersloot aan de orde (pag. 97). Omdat de verstrekte gegevens niet helemaal compleet zijn en ten dele (dachten wij) niet geheel juist, hebben we besloten de gegevens, voor zover wij die kennen) onder een aparte knop op onze site te vermelden, beginnend van het centrum uit. Omdat de ons ter beschikking staande gegevens helaas ook beperkt zijn ontvangen we ook hier graag aanvullingen/correcties.
 

1. Bolkbrug


Deze brug is genoemd naar de familie De Bolk die lange tijd op nr 1 het naar hen genoemde hotel exploiteerde (zie aldaar). Reeds op een schilderij uit 1615 komt deze brug voor.


Begin Buitenwatersloot in 1615
Begin Buitenwatersloot in 1615 geschilderd door Hendrick Vroom

Ontleend aan Wikipedia


De Bolkbrug werd later vervangen. Zie afbeelding hieronder.


Deze brug werd in de achttiende en negentiende eeuw ook wel commissarisbrug genoemd, omdat de commissaris van het Maassluise veerhuis zijn kantoor dichtbij de brug had (zie pand nr 4).
Op een oude foto ziet men op de achtergrond de brug voor de restauratie uit 1947. In 1947 werd de brug grondig gerestaureerd en werd het dak van gewapend beton voorzien. In de (nabije?) toekomst zal de brug grondig moeten worden verbouwd als de Coenderstraat wordt aangepast bij de realisatie van het spoortunnelproject. 

2. VoetgangersbrugDeze brug lag ter hoogte van nummer 150

(nu Motorhandel Overkamp)


 

3. Papegaybrug


Deze brug, genoemd naar de verdwenen molen “DePapagay”” verving de meer naar het centrum gelegen voetgangersbrug (zie brug 2).
In 1952 werd deze brug weer vervangen door brug 4.

Papegaybrug 1968  


 

4. “De ongewenste brug”
“De ongewenste brug”


Bij het tot stand komen van een doorgaande fietsroute werd de voorgaande brug gesloopt en vervangen door een metalen brug, naast voetgangers ook toegankelijk voor fietsers en invalidewagens. Omdat deze brug niet uitmuntte door schoonheid werd deze brug in de volksmond “de ongewenste brug” genoemd. Hoewel de gemeente toegezegd heeft iets aan het uiterlijk van deze brug te zullen gaan goed, is dat er nooit van gekomen. Deze brug verbindt de Van Bleyswijckstraat en Anthonie Heinsiusstraat. Om die reden en omdat de brug niet uitmuntte door schoonheid en een investering vergde van 250.000 gulden hebben enkele omwonenden op de avond voor de opening als teken van protest met zwarte plakletters de naam “Ongewenste brug” aangebracht, een naam die zich tot vandaag de dag heeft gehandhaafd.  

5. Houten voetgangersbrug


Van deze brug is ons alleen de afbeelding bekend.
Hij diende vermoedelijk om de toegang naar de houtwerf van Vreeburg gemakkelijker te maken. 

6. KrakeelpolderbrugIn 1956 werden aan beide zijden van de Buitenwatersloot enkele panden aangekocht en gesloopt, zodat met  de bouw van de brug kon worden begonnen.

Op 12 november 1957 werd deze geopend door burgemeester D. de Loor.


 

7. De Mosjesbrug


De eerste werd gebouwd nadat Lambrecht Cornelisz. van Linschoten toestemming was verleend om daar aan de noordzijde van de vaart een buskruitmolen te gaan exploiteren. (Dit complex ontwikkelde zich tot de latere Kogelgieterij (Zie bij pand 270). De eerste brug was een houten brug. Uit latere illustraties blijkt dat deze door een stenen brug is vervangen. Deze werd in 1933 vervangen door de huidige constructie.

stenen Mosjesbrug

huidige constructie


 

8. Fietsbrug

(ter hoogte van de Westlandseweg)
Deze is van een gelijksoortige constructie als de “Ongewenste brug” en is ongeveer in dezelfde tijd gebouwd als brug 4.


Fietsbrug ter hoogte van de Westlandseweg