, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.312.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1884 H. den Boer timmerman
1886 - 1889 wed. M. de Boer geb. Eigenraam
A. v.d. Gaag
winkelierster
koopman
1890 - 1896 J.F. Groot werkman
1897 wed. J.F. Groot geb. Lambooi  
1898 W.G. v. Berkel werkman
1903 C.J. Makkus
wed. J. Makkus geb. Visser
tuinder
1905 C.J. Makkus
H. de Groot
J.F. de Groot
tuinder
zeepzieder
werkman
1906 H. de Groot
J.F. de Groot
zeepzieder
werkman
1908 - 1910 J. de Bruijn
J. Garnaat
los werkman
varensgezel
1916 J. Gouka stoker
1920 J.A. Jongeling bruggewachter
1923 - 1926 N. Burgersdijk timmerman
1928 - 1929 P.J. Hermsen sigarenmaker
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. van Duuren f 700


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.