, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288o.( zie ook pand 7 )


Bewoners

1983 GAD

Bewoners volgens adresboek
1881 J.J. de Groot blikslager
1889 H. de Boef arbeider
1892 C.W.F. Doorman 1e luit.-kwartiermeester
1893 - 1894 C.J. Visser patroonmaker
1895 - 1908 J.J. Poppink huisschilder en in verfwaren
1903 J.A.A. Lodewijks kapitein Inf.
1910 - 1949 G.J. van der Kramer broodbakker
1949 T.H. van der Kramer broodbakker
1949 - 1970 fa. van der Kramer & Padmos broodbakkerij
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.J. Poppink f 2000
1910
G.J. van der Kramer f 800
1917 id. f 1200

20 juli 1944

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.