, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.310a.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 F. Eijgenraam
S. Eijgenraam
A. de Roo
tuinder
tuinder
metselaar
1884 F. Eijgenraam
A. Nootenboom
H. Teunisse
tuinder
1886 A. Nootenboom
H. Lelieveld

smid
1887 J.H. Strijp gem. ambtenaar
1888 - 1889 J.H. Strijp
C. van Walraven
gem. ambtenaar
1890 C.W. van Willigen werkman
1891 J.F. Groot
W.J. van Willigen
bediende
sigarenmaker
1892 - 1896 wed. H. Groot geb. Lambooij  
1897 wed. J.F. Kraan geb. Elzenaar  
1898 - 1903 wed. J.F. Groot geb. Lambooi  
1905 C. Gerritsen  
1908 - 1910 A. Roovers metaalslijper
1913 J. Makkus tuindersknecht
1916 J. Vijlbrief los werkman
1920 - 1926 G.M. Brinkhof betonwerker
1928 - 1929 L. Zwarts werkman
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 G.M. Brinkhof f 750


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.