, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.309.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 - 1889 K. van Leusden smid
1890 - 1906 J. van Gulick werkman
1908 H. de Groot
J.F. Groot
zeepzieder
werkman, opperman
1910 - 1928 J.F. Groot werkman, opperman
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
J.F. Groot f 575
1917 id. f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.