, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.280 en in 1875 nummer 189.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
vormer
schoenmaker
1884 - 1886 J. de Vries metselaar
1887 J. Snel plateelbakker
1889 J.J. Kok werkman
1890 - 1897 W. van Dorp bouwkundig opzichter Delfland
1898 - 1902 J. van Dorp
W. van Dorp
Ingeschrevene Polytechnische School
bouwkundig opzichter Delfland
1903 - 1920 W. van Dorp bouwkundig opzichter Delfland
1923 - 1924 wed. W. van Dorp geb. J. Meuldijk  
1926 - 1933 wed. W. van Dorp geb. J. Meuldijk
mej.S.J.M. van Dorp

onderwijzeres
1935 - 1938 mej.S.J.M. van Dorp onderwijzeres
1949 mej.S.J.M. van Dorp
m
ej. J.J. van Dorp
J. Wesdorp
onderwijzeres
hulp in de huishouding
metaaldraaier
1966 Johanna J. van Dorp
Sijtje J.M. van Dorp
 
1969 - 1997 J. Bakker  
±2009 J.C. Bakker-v Oort  
2010 L.J.M. Franken  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
W. van Dorp f 1600
1910
W. v. Dorp
Mej. S.J.M. v. Dorp
f 1200
f 800
1917 id. f 1500
f 1127


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.