, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.307.




Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 P. v.d. Gaag
A. v.d. Gaag
P.J. Issendorp
arbeider
schipper
tabakskerver
1886 - 1889 P. v.d. Gaag werkman
1891 wed. A.E. 't Hart geb. v.d. Broek  
1892 B. Schreuder
wed. J. Verwoerdt geb. Loef
werkman
1893 - 1897 B. Schreuder werkman
1898 - 1906 wed. B. Schreuder geb. van Hulten  
1908 - 1910 J. van Renssen loodgieter, timmerman
1913 J.J.Th. van den Broek
H. van Nieuwpoort
wed. J. van Renssen geb. van Veen
timmerman
mandenmaker
1916 - 1929 A. van Velzen werkman
1930 M. Bekenes fabrieksarbeider kabelfabriek
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 A. van Velzen f 800






Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.





Eigenaars

Geen gegevens.





Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).