, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.290.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W. Hazeveld werkman
1888 D. v.d. Lee
P. v.d. Lee
onderwijzer
schipper
1889 J. v.d. Struijf
P. van Veen
werktuigkundig ingenieur
warmoezier
1890 - 1892 L.J. de Wilde
W.A. de Wilde

koopman in brandstoffen
1894 - 1896 W.A. de Wilde koopman in brandstoffen
1898 J.G. Snijdoodt koperslager
1899 - 1903 J.G. Snijdoodt
J. Snijdoodt
koperslager
behanger
1905 H.W. de Blij
R. van der Sande
metselaar
koopman
1906 R. van der Sande
A.D.J. v. Asten geb. Groot
wed. J.F. Groot geb. Lambooi
H. Schallenberg
F.M. Uphus
koopman


verver
voorschotbankhouder
1908 J. de Kok
1908 - 1910 J. de Kok
P. van der Stap

timmerman
1913 - 1925 Maria Louwinger werkster
1916 J. van der Wilden sigarenmaker
1920 D.C. van der Heijden koetsier
1928 S. Oliemans  
1930 - 1932 G. van Herwijnen
C.H. van 't Hoog
klerk N.G.S.F.
1933 - 1938 G. van Herwijnen klerk N.G.S.F.
1949 H. Geldof,
J. van de Graaf
scheikundige
technicus
1966 - 1970 J. Mangert
W.H. Mangert
1997 M.M. Mulder  
? - ±2009 W.A. Nouwen
H.P. Huges
 
   
Deur rechts 8, 2011

Hier zat brandstofhandel de Wilde.


Bouwgeschiedenis

De plaats waar mijn vader op huisnummer 8a,b,c,d de 1e steen heeft
gelegd in 1927, dus aan het begin van de smalle kant.

Anneke leertouwer
Bouwjaar: 1930

Brandstofhandel de Wilde is destijds gesloopt en hiervoor kwam een nieuw blok met beneden en bovenwoningen (1927).Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.