, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.281 en 282, in 1875 nummer 191 en vóór 1875 nummer 7-267.
Bewoners

In 1906 verhuisde het gezin van Gerrit van Loenen van de Westerstraat naar dit adres. Gerrit was kleermaker. Tevens woonde bij hen in de broer van zijn echtgenote Christina Adriana Antonia Stolk, Abraham Wijnand Stolk, die enigszins lichamelijk gehandicapt was.
Het pand Buitenwatersloot 79 werd gehuurd van Cornelis Pieter van den Berg, boterhandelaar te Delft.
Op 1 maart 1922, dus zestien jaar later kreeg Gerrit van Loenen de gelegenheid om het woonhuis, annex kleermakerij, annex winkel in herenkleding te kopen voor een prijs van f 7500,--. Via een hypotheek en medefinanciering door twee van zijn zoons, Adrianus en Piet Andries kwam dat voor elkaar.

Anny Käyser-van der Zee.

Klik voor een vergroting op het plaatje
 

Foto uit mei 1915 van het voltallige gezin van
Gerrit van Loenen (1860-1925) en Christina Adriana Antonia Stolk (1868-1927).

Van Links naar rechts:
Arend van Loenen (21 jaar),
Abraham Wijnand van Loenen (20 jaar),
Adrianus van Loenen (17 jaar), daaronder Piet Andries van Loenen (15 jaar),
Willem van Loenen (19 jaar), daaronder Cornelia Suzanna van Loenen (13 jaar),
Maartje van Loenen (12 jaar), Gerrit van Loenen (55 jaar),
Cornelis van Loenen (7 jaar), Nicolaas van Loenen (24 jaar),
Christina Adriana Antonia van Loenen-Stolk (47 jaar) en
Neeltje van Loenen (25 jaar).Bewoners volgens adresboek
1880 - 1891 wed. Fortuijn  
1881 - 1884 D. Geervliet
P.M. Geervliet
H. Jonkers
olieslager
draaier
draaier
1886 - 1889 D. Geervliet
P.M. Geervliet
olieslager
draaier
1890 J.L. Struik tuinder
1891 - 1893 H.L. Brons hoofd eener school
1894

wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren

 
1895

wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder
wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren

 
1896

mevr. Yspeert
wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder

wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren
R.D. Yspeert

ingeschrevene Polytechnische School


ingeschrevene Polytechnische School
1897 - 1899

wed. mevr. J. v. Eekeren geb. Schilder
wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren
R.D. Yspeertstudent Polytechnische School
1900 - 1902

wed. mevr. B. Yspeert geb. v. Eekeren
R.D. Yspeert


student Polytechnische School
1903 C. Vegt behanger
1905 C. Vegt
G.M. v. Dort
behanger
behanger
1906 G.M. v. Dort
G. van Loenen
behanger
kleermaker
1908 G. van Loenen kleermaker
1910 - 1920 G. van Loenen
A.W. Stolk
kleermaker
behanger
1923 G. van Loenen kleermaker
1924 G. van Loenen
A.W. van Loenen
P.A. van Loenen
kleermaker
kleermaker
onderwijzer
1928 - 1930 A.W. van Loenen
A. van Loenen
kleermaker
kleermaker
1932 - 1949 A. van Loenen kleermaker
1966 - 1970 A. van Loenen
K. Voskamp
kleermaker
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C. Vegt f 600
1910
G. v. Loenen f 900
1917 id. f 1105


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens

Eigenaars

Cornelis Pieter van den Berg

Gerrit van LoenenBronnen

Het geslacht van Loenen door Bouke Faber 1980-1993.
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.