( zie ook pand 77 )Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1913 J.C.L.M.A. de Leers
Johanna H. Poppink
kleermaker Centr. Mag.
1916 -1925 Johanna H. Poppink
C. Verbeek
Gezusters J. en M. en J. Verbeek

onderwijzeres
1928 C. Verbeek
Gezusters J. en M. en J. Verbeek
onderwijzeres
1930 wed. A. Looper geb. v.d. Berg
mejuffrouw M.J. Verbeek
 
1932 - 1935 mejuffrouw M.J. Verbeek  
1938 wed. A.A. Basoski geb. Laros
mejuffrouw M.J. Verbeek
 
1949 M. Kolman
wed. A.P. van der Burgh geb. J.M. Bruijns
ambt. Distr. Bur.
zonder
1966 Cornelia den Hoedt
H. van Bergen
 
1969 - 1970 Cornelia den Hoedt
G.J. de Wilde
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 Mej. J. Verbeek f 1050


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1915


Eigenaars

Geen gegevens

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.