( zie ook pand 77 )Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1916 -1924 Johanna H. Poppink
C. Verbeek
Gezusters J. en M.J. Verbeek

onderwijzeres
1925 - 1928 C. Verbeek
Gezusters J. en M.J. Verbeek
onderwijzeres
1930 wed. A. Looper geb. v.d. Berg
mejuffrouw M.J. Verbeek
 
1932 - 1938 mejuffrouw M.J. Verbeek  
1949 M. Kolman
wed. A.P. van der Burgh geb. J.M. Bruijns
ambt. Distr. Bur.
zonder
1966 Cornelia den Hoedt
H. van Bergen
 
1969 - 1970 Cornelia den Hoedt
G.J. de Wilde
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 Mej. J. Verbeek f 1050


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1915


Eigenaars

Geen gegevens

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.