, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.283, plus .
Bewoners

Op nr. 77 was een kruidenierswinkel gevestigd van het echtpaar Kolman-den Hoedt ( - ?)
Mattheus Kolman werd 15-6-1883 te Delft geboren en overleed te Delft 22-9-1948 te Delft. Hij was een zoon van Johan Wessel Kolman en Maria Jacoba Kouwenhoven. Hij huwde te Delft op 24-4-1912 met Alida Henrietta den Hoedt, geb. Hof van Delft op 7-9-1891, overl. Delft 22-6-1963, dochter van Johannes den Hoedt, zaagmolenaar en Henriette Wilhelmina Tilly.

In het archief van de oudste zoon van C.P. van den Berg, die geboren is op nr. 77 een aardige advertentie van Mattheus Kolman die tijdens zijn ziekte tijdens de oorlogsjaren, in Cornelis P. van den Berg zijn opvolger vond als kruidenier op nr. 77. Het geeft een aardige indruk van de verzuilde verhoudingen in die tijd.Nadat de winkel overgegaan was in handen van de heer Van den Berg, ging het echtpaar Kolman wonen op het bovenhuis nr. 77a. Hier bleef mevr. A.H. Kolman-den Hoedt (zie foto, genomen op 12-11-1954) ook wonen na het overlijden van haar man. Zij had op latere leeftijd last van reuma en kreeg hiervoor goudinjecties. Als ze met haar hand over haar japon streek, kwamen er gouden glinstertjes op. Kennelijk kwam dat goud door de huid. Later woonde zij er samen met haar jongste zuster, Cornelia den Hoedt, die daarna de volgende bewoonster werd. Cornelia den Hoedt is meer dan 100 jaar is geworden. Toen ze 80 was is ze verhuisd naar bejaardentehuis "De Hoeksteen. Ze verhuisde, toen het huis werd verplaatst, mee naar "De Lindenhof" in Delft, waar ze op 1-12-1995 overleed, ruim 101 jaar oud. Ze is begraven op Jaffa.
Meer informatie over de familie Den Hoedt staat in "Genealogisch Palet"uitgegeven door de NGV afd. Delfland, pag. 55 t/m 59. Dit boek is mogelijk nog aanwezig in het gemeentearchief van Delft.
De vader van de zusters Den Hoedt was zaagmolenaar aan de "Witte Huizen", Hoornseweg 51a. Mogelijk heette deze molen "De Gekroonde Zalm". Momenteel is dit ook Delfts gebied.

De winkel werd voortgezet door het echtpaar C.P. van den Berg-Sonneveld. Cornelis Paulus van den Berg is geboren op de hoeve "Mariestein" in Schipluiden. Hij was een zoon van Simon van den Berg en Johanna Lugtigheid. Hij is geboren te Schipluiden op 23-08-1912 en overleden te Delft op 4-7-1999. Hij trouwde te Schipluiden op 12-5-1943 met Wouterina Sonneveld, geb. Vlaardinger-Ambacht op 16-1-1921, overleden te Delft 3-10-2004. Ze hadden 6 kinderen. Meer over het echtpaar Van den Berg-Luchtigheit staat in het Jubileumboek van de N.G.V. afdeling Delfland (zie http:delfland.ngv.nl/jubileumboek.html. Het is nu nog te bestellen bij de secr., de heer S.C.M de Wit).
De kruidenierswinkel was een Sperwerwinkel. Een slogan uit die tijd was: "De Sperwer spiedt naar wat u voordeel biedt."

Anny Käyser-van der Zee.

Kolman kruidenierszaak. We gingen er met een kan heen om stroop te halen, die met een grote spatel uit een ton werd geschept.

G.J.H.M. van Rossum.Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 O. Schut werkman
1884 H.J. Liesen mr. vuurwerker
1890 J. Boon
H. Teuwisse
kuiper
1891 - 1892 J. Boon
L. Verhagen
kuiper
schoenmaker
1893 - 1900 J. Boon
J.W. Boon
L. Verhagen
kuiper
hulpklerk afd. loonen landbouw, boekhouder N.G. & S.F.
schoenmaker
1901 - 1902 J. Boon
J.W. Boon
kuiper
hulpklerk afd. loonen landbouw, boekhouder N.G. & S.F.
1903 J. Boon
J.W. Boon
wed. M. Kwast geb. de Groot
kuiper
hulpklerk afd. loonen landbouw, boekhouder N.G. & S.F.
1904 - 1908 J. Boon
J.W. Boon
Pietje de Groot
kuiper
hulpklerk afd. loonen landbouw, boekhouder N.G. & S.F.
 
1910 A. Boon kuiper
1916 - 1924 M. Kolman broodslijter en winkelier, lid gemeenteraad
1928 M. Kolman
C. Ph. Booster
M. de Lange
broodslijter en winkelier, lid gemeenteraad
veeverloskundige
1930 M. Kolman
C. Ph. Booster
broodslijter en winkelier, lid gemeenteraad
veeverloskundige
 
1935 - 1938 M. Kolman broodslijter en winkelier, lid gemeenteraad
1949 C.P. van den Berg winkelier
1966 C.D. van den Berg winkelier 
1969 - 1970 C.P. van der Berg levensm
1997 E.P. schoemaker  

19 maart 1929
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Boon f 1200
1917 M. Kolman f 1100

22 april 1944


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens

Eigenaars

Geen gegevens

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.