, in 1875 nummer 193 en vóór 1875 nummer 7-266.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1880 Teunisse
Boon

kuiper
1881 - 1889 Teunisse
Boon
J.C. de Man

kuiper
smid
1890 - 1891 Teunisse
Boon

kuiper
1901 - 1910 Kuiperij  
1913 G.Ph.J. van der Kaaden
J. van der Kaaden
huisschilder
huisschilder
1916 - 1926 G.Ph.J. van der Kaaden
wed. J. van der Kaaden geb. Albers
G.
Ph.J. van der Kaaden (niet "Verkade") was huisschilder. Ik ben er vaak geweest om een stuk glas
voor een fotolijstje te halen. Als hij een goede bui had, kreeg je een stukje zoethout of een balletje stopverf.
Bron: G.J.H.M. van Rossum.
huisschilder
1928- 1932 G.Ph.J. van der Kaaden
fa. wed. J. van der Kaaden Gzn
huisschilder
1949 mej. J. van Dorp
Fr. Eijgenraam
wed. G.Ph.J. van der Kaaden geb. Maria van Dorp
mej. M. van der Kaaden
huishoudster
tuinder

typiste
1966 - 1970 wed. G.Ph.J. van der Kaaden geb. Maria van Dorp  
±2009 L.G. Silvis  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 Wed. J. van der Kaaden
G.P.J. van der Kaaden
f 1621
f 950


Hier zat verfhandel Kaaden. Na de oorlog is de heer Bakker daar begonnen, die na 40 jaar de zaak heeft overgedaan aan Bierens Verf en Wand uit Den Haag. De winkel heette dan ook Bakker Verf en Wand. Als specialist bij uitstek bouwde de heer Bakker destijds een bedrijf op, dat enig in zijn soort was. Bakker had zich gespecialiseerd in verf, zowel kwaliteitsproducten van grote merken voor de doe-het-zelver, als vakmansverven voor de vakman-schilder. Bovendien had hij toen al kleurmengmachines, zodat hij iedere gewenste kleur kon mengen. De heer Bakker had een opvolger gevonden in Peter Kempen, bedrijfsleider van Bierens. Peter Kempen werkte op dezelfde voet verder en breide de zaak nog verder uit om het werk eenvoudiger te maken. Tegenwoordig is hier een ontwerpbureau gevestigd.


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
G.J.H.M. van Rossum.