, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.284 en in 1875 nummer 197.
Bewoners

1983

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1880 - 1910 Pakhuis  
1881 J.H. Krug steenslijper
1913 H. Smit
wed. J. Alfing geb. Smit
ambtenaar bij 's Rijksbelastingen
1916 - 1938 W.S. van Kampen kassier gem. bedrijven/boekhoeder G.E.B.
1949

J. van der Kaaden
J.W. Koelet

chauffeur
1966 wed. C.A.W. van der Schot geb. van der Drift
J. van der Bent
 
1969 - 1970 wed. C.A.W. van der Schot geb. van der Drift
 
±2009 - 2010 A.W. Bolier  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 W.S. van Kampen f 1425


Was vroeger gevestigd wagenmakerij K. van Tricht.


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.