, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288p, plus .
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 M.J. Huiberts sjouwer
1884 A. Reeuwijk
A. Schouten
kuiper
venter
1889 J. de Bruin
L. Middendorp
werkman
warmoesier
1890 - 1905 P.A.J. Dingemans
wed. mej. S.A.J. Adam geb. Dingemans
wed. mej. J.H. Dingemans geb. de Haak
1906 - 1908 P.A.J. Dingemans
wed. mej. S.A.J. Adam geb. Dingemans
1908 - 1949 G.J. van der Kramer
In 1908 begon G.J. van der Kramer hier een broodbakkerij/winkel.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Th. van der Kramer, die dat vak 50 jaar heeft uitgeoefend.
Het bovenhuis is aan meerdere mensen verhuurd geweest. Inmiddels is het pand
overgegaan naar Th. van der Kramer jr. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
was het bedrijf bekend om zijn heerlijke tompoezen.
1910 M.J. van 't Roodt kantoorbediende Van Markens Drukkerij
1913 W. Bal  
1913 - 1916 J. Verheul kleermaker en bediener van begrafenissen
1916 - 1923 D.J. Spoor kapper
1920 - 1925 J. van der Feijst timmerman
1928 - 1929 A.M. Tielrooij
J. Tielrooij
ambt Raad van Arbeid
1930 H.J. de Bruijn
C. Verbrokken
schoenmaker
metaaldraaier
1932 C. Verbrokken
wed. L de Berg
echtg. van A. Trommel geb. A. de Berg
A.H. van Vuurden
metaaldraaier


bankwerker
1935 mej. A. Huurman
D. Lems
1936 -1938 D. Lems
1949 J.P. Bol
C.J. van der Kramer
mej. K.C. van der Kramer
beheerder D.M.C.
broodbakker
zonder
1966 J.P. Bol beheerder D.M.C.
1969 - 1970 J.P. Sinninghe Damsté
2010 - ±2011 Th. van der Kramer  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
Wed. H.F. Dingemans
P.A.J. Dingemans
Wed. S. Adam
f 1000
f
700
f
1100
1910
M.J. van 't Roodt f 2000
1917 D.J. Spoor f 800

 

1916
 
17 december 1942

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Vanaf 1908 G.J. van der Kramer.
Vanaf 1961 Th. van der Kramer.
Daarna Th. van der Kramer jr.


Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.