, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.303.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 G.F. Schlusen smid
1884 D. Schilperoort kuiper
1889 J.W. Kuijten broodbakker
1890 - 1891 P. Wilschut  
1892 P. Wilschut
wed. M. Bergwerf geb. v.d. Pot
 
1893 - 1895 J.C. van Oosten koopman
1896 - 1897 W.A. v. Hoek metselaar
1998 - 1902 W.F. van Renswouden bankwerker
1903 - 1905 E. de Boer agent v. politie 2e kl.
1906 - 1908 J.W. Etman koperslager
1910 Anna Duijnstee  
1913 T.J.W. 's Heerenberg
W. van Veen
werkman gem. rein
schuitenjager
1916 J.J. Bouwer tuinder
1920 W. Maagdenberg werkman N.G. & S.F.
1923 - 1925 W. Maagdenberg geb. de Leeuw  
1928 - 1935 J.M. van Gasteren fabrieksarbeider
1938 C.A.F. Molenwijk monteur
1949 C.G.M. Voskuijl fabrieksarbeider
1966 - 1970 F.J. Driessen  
1997 Marc C.W. Boon  
2010 K.C. v.d. Bergh  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
E. de Boer f 600
1910
Mej. A. Duynstee f 800


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1900


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.