, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.285a, in 1875 nummer 205 en vóór 1875 nummer 7-262.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1902 J. Klaui barbier
1903 - 1928 P. Maan particulier
1930 - 1935 P. Maan
J. Maan
particulier
1938 J. Maan  
1949 mej. H.A. v.d. Burgh
w
ed. J. Maan geb. J.C. Oosthoek
wed. J. Luijten geb. J.C. Oosthoek
dienstbode
zonder
zonder
1966 A. Nieudorp
Mathilde Beek
 
1969 - 1970 A. Nieudorp  
1997 - 2011 A.P. Nieudorp
P.A.J. Hammer
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. Maan f 3500
1910
id. f 3300
1917 id. f 4000


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.