, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.302.
Bewoners

 
1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 G. Pruimboom geweermaker
1890 - 1891 J. Bruins opzichter Rijks Magazijn
1892 J. Bruins
wed. A. Oenen geb. Hijne
opzichter Rijks Magazijn
1893 - 1894 J. Bruins
mej. A. Hijne
opzichter Rijks Magazijn
1895 - 1897 J. Bruins opzichter Rijks Magazijn
1898 - 1902 J. Bruins
E.J. Bruins
opzichter Rijks Magazijn
leeraar in het teekenen
1903 - 1905 J. Bruins opzichter Rijks Magazijn (m.i.v. 1903 gep.)
1906 J. Bruins
J.H. v. Cleeff
gep. opzichter Rijks Magazijn
brievenbesteller
1907 - 1926 J. Bruins gep. opzichter Rijks Magazijn
1928 - 1929 A. Gerz werkman oliefabriek
1930 wed. A. van Zeeventer  
1932 - 1934 E.P. Tetteroo conciërge St. Anna Gesticht
1935 E.P. Tetteroo
wed. J.J. van der Heijden geb. de Heij
conciërge St. Anna Gesticht
1936 - 1938 E.P. Tetteroo conciërge St. Anna Gesticht
1949 E.P. Tetteroo
A.v. Broekhuijzen
Fa. M. Westdorp en Co
conciërge St. Anna Gesticht
adm. Reg. Dienst, Boekhoud en adm. kantoor "De Gids"
autosloper
±2008 - 2009 J. Bartels
M. de Groot Bartels
 
1997 - 2010 M. de Groot  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Bruins f 600
1910
id. f 750
1917 id. f 750Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.