, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.301.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 A. van Zon werkman
1890 -1892 A. van Tongeren koetsier
1893 -1895 A. van Tongeren
T.J. Warffemius
koetsier
timmerman
1896 - 1902 A. van Tongeren
D. van der Struif
koetsier
timmerman
1903 - 1916 D. van der Struif
wed. mej. D. Mangert geb. Waar
timmerman, tuinman, aannemer
1917 - 1923 D. van der Struif timmerman, tuinman, aannemer
1924 D. van der Struif
D. van der Struif Jr.
timmerman, tuinman, aannemer
1928 - 1937 D. van der Struif timmerman, tuinman, aannemer
1938 D. van der Struif
W.D. Srtuif
timmerman, tuinman, aannemer
timmerman
1949 - 1970 J.W. van der Struif timmerman, aannemer
2008 - 2010 B. Koene  
±2011 E.K.E. Koene  

27 september 1940
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
D. v.d. Struyf f 700
1917 D. van der Struif f 1300
31 december 1929


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.