, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.300.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 J.F. Eekhout bediende
1884 - 1888 J.F. Eekhout
C. Eekhout
bediende
boterkoopersknecht
1889 C. Eekhout boterkoopersknecht
1890 - 1894 E.J. Leertouwer opzichter R.M. patroonfabriek
1895 - 1897 H. v. Erkel keurder van projectielen
1899 - 1900 mej. G. Agterberg
J. Agterberg
onderwijzeres
oud hoofd eener school
1903 J. Hille werkman
1905 J. Hille
J. Hille
werkman
behanger
1906 J. Hille
J. Hille

wed. C. Blommendaal geb. Geevers
werkman
behanger
1908 J. Hille
wed. C. Blommendaal geb. Geevers
werkman
1910 J. Hille
J.L. Bontje
werkman
smid
1913 J. Hille werkman
1916 J. Hille
wed. G.H. van Deursen geb. Maden
werkman
1920 - 1923 J. Kiela
wed. M. Slierendregt geb. v.d. Boon
bankwerker
1924 - 1938 J. Kiela bankwerker
1949 wed. J. Kiela geb. J.S. Kerkhoven
J.J. Kiela
zonder
bankwerker
1966 - ±2009

J. van Rijt
De heer Van rijt was leraar aan eenkatholieke technische school, later directeur. Ook was hij bestuurslid van Stephanus Glorieux,
Oude mannen- en weeshuis voor jongens aan de Kantoorgracht te Delft. Dit werd in 1973 samengevoegd met het Annagesticht tot
het wooncentrum Stefanna. Het echtpaar Van Rijt mocht voor de verhuizing een souvenir uitzoeken. Mevr. Van Rijt, die op een trapje
stond struikelde en greep zich vast aan een boek. Het echtpaar besloot dit als souvenir te houden.
Het was het inschrijfregister (tweede helft negentiende, begin twintigste eeuw). Ze waren hier erg op gesteld omdat twee familieleden
als kind  in dit weeshuis waren opgenomen. De erfenis van deze jongens was verdwenen en men dacht dat het tehuis dit mogelijk
gedaan zou hebben. (Waarschijnlijk wist degeen die ze naar dit weeshuis heeft gezonden er meer van.)
Mede daarom werd dit bezit erg op prijs gesteld. Ik kreeg echter de gelegenheid het te kopieren (Later heeft de heer Jan van den Berg ze
ingevoerd en op het internet gezet). Later bleek het archief van dit weeshuis bij het Delftse gemeentearchief in bewaring te zijn
gegeven minus één deel. Dit bleek toen ik ze een kopie bracht. Destijds kreeg ik de toezegging, dat als de familie het niet wilde houden,
het origineel alsnog aan het archief zou worden afgestaan. Het is mij niet bekend of dit is gebeurd.
(H.M. Lups)

 

15 oktober 1943
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Hille f 600
1910
id. f 600
1917 id. f 1100Bouwgeschiedenis

Dit pand bestond oorspronkelijk uit twee achter elkaar gelegen woningen, waarvan de achterste door een poortje bereikbaar was.
Later zijn deze twee woningen tot een samengetrokken.

Eigenaars

Laatst bekende: de heer Van Rijt.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.