, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.289.
Bewoners

2011
1914

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 J. Oosterloo warmoezier
1890 - 1892 wed. M. Oovergaag geb. v. Leeuwen
1893 - 1895

mej. A.C. v.d. Knaap geb. Arkesteijn

1901 - 1908 Pakhuis
1908 -1913 W.A. de Wilde koopman in brandstoffen
1913 - 1920 J.A.W. Wigmans directeur Stoombootrederij "De Schie"
1920 - 1925 wed. J.A.W. Wigmans geb. Duffels
1923 W.C. Kruis verver
1928 - 1929 mej. C.A. Duffels
Ha C. Peterse
1930

C. van der Brugge
J. Korthof

opz. terrein L.O.
magazijnknecht
1930 - 1949 K.F. van Dongen rijkswerkman
1966 't Hart Wed. van van Dongen, W.
1969 - 1970 Voogdt, A.
Karaca, E.
Sahin, N.
Yoney, C.
1997 - ±2011 L. de Bruin  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
W.A. de Wilde f 5000
1917 J.A.W. Wigmans f 1795


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.