, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.299.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 S. J. v. Kampen tuinder
1890 - 1892 J.C. Stolle gistwerker
1893 B.W. Tienhoven smid
1894 - 1896 J.G. Pijnacker schipper
1897 - 1898 J. v.d. Berg  
1899 - 1900 J. v.d. Berg
mej. C. Luiten

huishoudster
1901 - 1902 J. v.d. Berg
wed. J. Hoek geb. Kouwenhoven
 
1903 - 1906 J. v.d. Berg
mej.D.C. Havik
 
1908 mej. D.C. Havik
wed. J. van der Berg geb. Havik
 
1910 wed. J. van der Berg geb. Havik  
1913 - 1920 L. van Heusden
wed. G. Verheul geb. Wasserman
stukadoor
1923 - 1925 L. van Heusden
D. van Heusden
L. van Heusden
stukadoor
stukadoor
magazijnknecht
1926 - 1928 L. van Heusden magazijnknecht
1930 - 1935 A. Verhoeff vrachtrijder
1938 A. Verhoeff
J.F. Tetteroo
vrachtrijder
werkman
1949 C.J. van Wingerden
J.M.P. van Wingerden
P.J.H. van Wingerden
schipper
schipper
schipper
1950 - 1970 P.J.H. van Wingerden schipper
1997 - 2010 Ir. J.S. Knipscheer  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. van den Berg Azn f 1000
1910
L. v. Heusden f 600
1917 L. v. Heusden
C.J. van Heusden
f 900
f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.