, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.285e, in 1875 nummer 211en vóór 1875 nummer 7-259.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
18 april 1854 Op 18 april 1854 heeft zich gevestigd Pieter van der Knaap met zijn vrouw Johanna van Schaik. Beiden geboren in 1815.
De familie bewoonde een groot complex, bestaande uit de nummers 57 t/m 65, met veel land er achter, waarop later
de H. Hartschool (Westerstraat) werd gebouwd (in september 1994 gesloopt) In de loop der tijd begon de familie ook een slagerij.
De winkel was wat later de voorkamer werd. In 1973 lagen de plavuizen van de winkel nog onder de vloer van de voorkamer.
In 1927 overleden de laatste leden van de familie. Het complex kwam toen in handen van aannemer Vlasblom, die het splitste.
Het deel dat nu nr 57 is, met een grote tuin erachter verkocht hij aan de heer Van Rossum senior. Deze was hoofd van de H. Hartschool.
Via de tuin was er binnendoor een verbinding met de school. Na zijn pensionering in 1949 verkocht hij in 1950 het huis aan
het Kerkbestuur van de HH. Nicolaus & Gezellen (tevens schoolbestuur) die het als ambtswoning wilden gebruiken.
Twee hoofden van de H. Hartschool hebben er nog gewoond: 1950 M.A.C. Oomen en Secker (1955?). De laatste overleed na korte tijd.
Zijn weduwe heeft met haar grote gezin nog heel lang in het pand gewoond.

Bron: G.J.H.M. van Rossum.
 
1881 J.J. Kok
W. v. Waalwijk
werkman
schoenmaker
1888 J.A. Kuijpers schoenmaker
1889 J.A. Kuijpers
D. Buster
schoenmaker
brandersknecht
1890 - 1898 B.A. v.d. Knaap
P. v.d. Knaap
vleeschhouwer
veehouder
1899 - 1902 B.A. v.d. Knaap
P. v.d. Knaap
P.J.A.A Ligtenberg
vleeschhouwer
veehouder
vleeschhouwer
1903 - 1916 B.A. v.d. Knaap
P.J.A.A Ligtenberg
vleeschhouwer
vleeschhouwer
1920 P.J.A.A Ligtenberg
Maria P. van der Knaap
vleeschhouwer
1923 - 1924 P.J.A.A Ligtenberg
Maria P. van der Knaap
mej. W. van der Knaap
vleeschhouwer
1926 Maria P. van der Knaap  
1928 F.P.M. van Rossum, school hoofd R.-K. school voor g.l.o. (H. Hartschool) hoofd eener school
1930 F.P.M. van Rossum, school hoofd R.-K. school voor g.l.o. (H. Hartschool)
Klazina P. Schoenmaker
hoofd eener school
1931 - 1948 F.P.M. van Rossum, school hoofd R.-K. school voor g.l.o. (H. Hartschool) hoofd eener school
1949 F.P.M. van Rossum, school hoofd R.-K. school voor g.l.o. (H. Hartschool)
J.C. Verhoef
hoofd eener school
boekhouder
1966 - 1970 wed. C.H. van Secker geb. van Ravesteijn  
2008 - ±2009 E. Cloo  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
B.A. v.d. Knaap
Mej. M.P. van der Knaap
Mej. W. van der Knaap
P.A.A.J. Ligtenberg
f 5500
f 700
f 700
f 900
1910
id. f 4500
f 1000
f 1000
f 1200
1917 id. f 5000
f 1040
f 1200
f 1810


Bouwgeschiedenis

Het huis is duidelijk in drie fasen gebouwd: voorhuis, middenhuis en achterhuis. In de achtergevel bevindt zich een 'eerste steen' met: C.G. v.d. K. 18-4-1862.

Eigenaars

aannemer Vlasblom
de heer Van Rossum senior
Kerkbestuur van de HH. Nicolaus & Gezellen


Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
G.J.H.M. van Rossum.