, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.298.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 H. Schoenmaker
C. v.d. Spiegel

tuinder

1884 - 1889 C. v.d. Spiegel tuinder
1890 P.J. Koumans boekdrukker
1891 - 1894 D. v.d. Laan
wed. mej. M.J. Moelaart geb. Ferber
kleermaker
1895 D. v.d. Laan kleermaker
1896 D. v.d. Laan
F. Snel
kleermaker
sigarenmaker
1897 F. Snel
wed. A. v.d. Berg geb. Pernis
sigarenmaker
1898 F. Snel
wed. P. v.d. Berg geb. Pernis
wed. mej. J.A. v. Oppen geb. Remeijn
P.J. Vlet
sigarenmaker


olieslager
1899 F. Snel
F.R. Hoekstra
H.F. Hoekstra
sigarenmaker
arbeider
werkman
1900 - 1903 F.R. Hoekstra
H.F. Hoekstra
arbeider
werkman
1905 - 1906 H.F. Hoekstra werkman
1908 H.F. Hoekstra
J. van Gulick
werkman
werkman
1920 Wed. J.M. van Vondelen geb. Reijns  
1923 H. Koopman
F.H. Koopman
J.J. Koopman
gep. torpedist
kleermaker
kleermaker
1926 - 1930 Wed. G. van der Burg geb. Verhoog  
1930 - 1959 A. de Ridder
Vanaf 21 november 1930 tot aan hun overlijden woonden hier Antonius de Ridder (overl. 1959) en Maria Ruygt.
Dit schijnt een zeventiende of achttiende eeuwse woning te zijn. Naast de voordeur was de "nette" kamer en daarachter,
halverwege een lange gang, de huiskamer met een bedstee waaronder een kelder. Achter de huiskamer was een plaatsje en
daarachter de keuken met een "tonnen-w.c.". Via een vrij steile trap kwam je op de bovenverdieping bestaande uit twee kleine kamertjes.
schippersknecht
1949 A. de Ridder
F.G. v.d. Spek
schippersknecht
lederbewerker
1966 - ±2009 J.P. Wenneker  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
H. Hoekstra f 600
1910
id. f 600


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.