, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.293 t/m 297.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1896 A.W. Stolk
N. Stolk
behanger
kleermaker
1897 - 1900 N. Stolk kleermaker
1901 - 1910 J. Burger timmerman, bloemist
1913 P.G. Jense instrumentmaker
1916 M. Slierendregt
wed. H.D. van Woerden geb. Slierendrecht
schipper
1920 - 1929 C. Hordijk werkman N.G. & S.F., tuindersknecht
1930 - 1932 A.J. van Wageningen monteur rijw. en mot.
1935 J. Smits fabrieksarbeider
1938 - 1949 W.H. Mangert metselaar, opperman
1966 - 1970 P. van Bergen schipp bedr.
1997 A. Rosema
A. Alons
 
2008 - 2010 Secretariaatsbureau Tikhit  
1997 - ±2011 A. Rosema  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 C. Hordijk f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.