, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.285g, in 1875 nummer 215 en vóór 1875 nummer 7-258.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1899 A. Langerveld
P. Langerveld

wagenmaker
1900 A. Langerveld  
1901 - 1924 A. Langerveld
wed. J.H. Moerman
 
1925 - 1930 A. Langerveld  
1932 - 1938 J. Naaktgeboren
Joost Naaktgeboren overleed 1 nov. 1942.
Zijn kinderen lieten toen hun maam wijzigen in Naaborg.
De enige zoon Cor zette het ingennieursbureau van zijn vader voort.
Wij hadden veel geluids hinder van machines in zijn werkplaats.
Na 1950 is zijn bedrijf verplaatst naar Buitenwatersloot 327.
Hij was Tijdens de oorlog officier bij de Binnenlandse Strijdkrachten (de "ondergrondse").
(Zie oorlog en verzet in de Prinsenstad 1940-1945, pag. 244, 245).
Met zijn groep oefende hij in de H. Hartschool,
de mannen gingen er door ons huis (nr. 57) naartoe.
Cor Naaborg overleed December 1995, 82 jaar oud.
G.J.H.M. van Rossum.
werktuigkundige
1949 wed. A.S. Naaktgeboren geb. Spaans
C.J. Naaborg

werktuigkundige
1966 - 1970 C. van den Enden  
±2009 Fred Hemmes
beeldendkunstenaar
1997 - 2010 A. Hemmes  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. Langerveld f 2400
1910
id. f 3500
1917 id. f 2889

4 november 1942

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
de heer G.J.H.M. van Rossum.