, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.293 t/m 297.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1893 - 1894 wed. C. Heijmans geb. Muller  
1895 - 1896 wed. C. Heijmans geb. Muller
wed. C. Herman geb. Muller
 
1897 - 1900 G. v.d. Gaag schipper
1901 - 1902 H. de Lang
J. de Lang
metselaar
timmerman
1906 - 1910 A. Overvoorde broodbakker
1913 - 1916 J.A. Poot smid
1920 - 1930 P. Schilperoort metaaldraaier
1932 - 1938 G. Feikes genaamd Feikes de Groot koetsier
1938 G.J. Smeele fabrieksarbeider
1949 G.J. Smeele
J.P.W. Smeele
fabrieksarbeider
tuindersknecht
1966 - 1970 wed. Johanna van Beverloo geb. van Straten  
1997 H.C.A. Willemsen  
2010 A. Maarleveld  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.J. Wouters f 600
1917 J.A. Poot f 1616


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

vanaf ca. 1648 tot 1832:

 • Jacob de Wilde
 • Claes Adriaenszn
 • Adry van der Sloot
 • Milis van der Sloot
 • Nicolaas van der Sloot
 • Anna van der Sloot
 • Anna Maria van der Sloot
 • Melis van der Sloot
 • Anna Maria van der Sloot
 • Cornelis van der Lely
 • Maria van der Lely
 • Agatha van der Lely
 • Willem van der Lely (geh. met Anna Maria v.d. Sloot)
 • Jacob Gilliszn Kalbout
 • Strevel Janszn
 • Ary Janszn Droogh
 • Maerten Gerritszn van der Valck
 • Doe Pieterszn van der Valck
 • Willem Thomaszn Houwaert
 • Frans Walrijck
 • Clara Verhaast, wed. v. Jan van Een
 • Ari Mol
 • Camer van Charitaten
 • Gijsbert Kardo
 • Matthijs Karel van der Vijver

  Zie: Historisch GIS DelftBronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Historisch GIS Delft.