, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288q.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 D. Smink werkman
1889 W.J. Zeeventer werkman
1890 - 1891 R. Witte werktuigkundig ingenieur R.M.
1892 - 1896 Mr. L.A. Bybau gemeente-Secretaris
1898 - 1908 J.H. Vos
1910 - 1916 wed. J.H. Vos geb. Wobbe
1920 geb. Vos
wed. Streefkerk geb. Ruigendijk
1923 - 1932 A. Doorduijn groentehandelaar
1935 - 1949 A. Doorduijn
De familie Doorduyn had er een aardappelhandel.
Dit bedrijf is overgegaan op de zoon en later de kleinzoon.
Daarna ging het in andere handen over.
aardappelhandelaar
1949 mej. T. Doornduijn kant. bed.
1966 Doornduijn, A.
1969 - 1970 Doornduijn, A. jr. aardappelhandelaar
1997 - ±2011 H.R. de Boer
F.H. van Hateren
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.H. Vos f 4800
1910
Wed. J.H. Vos
H. Vos
G.W.A. Vos
f 3200
f 1000
f 575
1917 H.B. Vos f 1000


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: 1880

Nadat de familie Vos het heeft verkocht is de voorgevel verbouwd en is de benedenverdieping tot pakhuis gemaakt.


Eigenaars

Dit pand was o.a. in het bezit van de familie Vos. Later is het verkocht en kwam er een tomatenkokerij in.
Niet zo lang daarna is het pand verkocht aan de familie Doorduyn.


Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.