, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.292.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

G. v.d. Kleij
P. Murk
C.J. Murk
G.J. Murk

arbeider
houtkooper
houtkooper
houtkooper
1884

P. Murk
C.J. Murk
G.J. Murk
Mouton, Murk & Co
P.J. Vister

houtkooper
houtkooper
houtkooper
houtkoopers
1886

P. Murk
C.J. Murk
G.J. Murk

houtkooper
houtkooper
houtkooper
1887 - 1889

C.J. Murk
G.J. Murk
W. Murk

houtkooper
houtkooper
houtzaagmolenaar
1892 - 1893

J. v.d. Eijk

pakhuisknecht
1894 - 1899 A.C.J. Schouten blikslager
1900 G. Houtman brandersknecht
1901 - 1902 H. Vinke sigarenmaker
1903 D.J. v. Es timmerman
1905 L. Clement arbeider
1906 wed. L. Clement  
1908 A. van Beek
A. van der Mast geb. Boezer
werkman N.G. & S.F.
1910 - 1913 A.J. van Dijk
C.G. Voskuijl
wed. J. Voskuijl geb. van Straaten
gepens.
winkelier in zuivelwaren
1916 C.G. Voskuijl
wed. J. Voskuijl geb. van Straaten
winkelier in zuivelwaren
1920 - 1924 C.G. Voskuijl winkelier in zuivelwaren
1926 - 1928 C.G. Voskuijl
D.M. Hakkert
winkelier in zuivelwaren
typograaf
1930 C.G. Voskuijl
H. van der Kemp
winkelier in zuivelwaren
tuindersknecht
1932 - 1938 C.G. Voskuijl winkelier in zuivelwaren
1949 wed. C.G. Voskuijl geb. W.S.J. Smeele
zonder
1969 - 1970 G.J. Lander  
1997 M. Bergman  
±2009 M.L. van Tol  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
C.G. Voskul f 575
1917 C.G. Voskuil f 800


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.