Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1895 G. Jager broodbakker
1897 - 1900 G. de Vries smid
1901 - 1905 J.J. Wouters werkman N.G. & S.F.
1905 - 1916 P. Schilperoort metaaldraaier
1920 - 1932 C. Suttorp bediende T.H.
1933 - 1938 P.J. Biesmeijer pakhuisknecht
1966 - 1970 J. van der Kaaden  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. Schilperoort f 700
1910
id. f 809
1917 id. f 1232


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.