, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291i.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L.A. Vreeburg
J. Mensert
houtkoper en lid gemeenteraad
ijzergieter
1882 - 1889 L.A. Vreeburg houtkoper en lid gemeenteraad
1890 - 1891 A. Krumperman  
1894 - 1899 C.J. v.d. Wel schipper
1900 - 1907 P. de Haan bankwerker
1908 P. de Haan
H. Smalhout
bankwerker
1910 - 1925 P. de Haan metaaldraaier
1928 - 1930 G. Wallaard arbeider N.G. & S.F.
1932 - 1934 wed. H. van Horssen geb. H. Prins zonder
1935 wed. H. van Horssen geb. H. Prins
C. Suttorp
zonder
bediende T.H.
1938 wed. H. van Horssen geb. H. Prins zonder
1949 wed. H. van Horssen geb. H. Prins
H. van Horssen
zonder
banketbakker
1997 L. Leeuwenburgh
 
2008 - ±2011 Architectenbureau Pontier
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. de Haan f 710
1910
id. f 872
1917 id. f 1343

25 oktober 1943

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.