, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291i.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L.A. Vreeburg
J. Mensert
houtkoper
ijzergieter
1882 - 1886 L.A. Vreeburg houtkoper
1890 - 1891 A. Krumperman  
1894 - 1899 C.J. v.d. Wel schipper
1901 - 1907 P. de Haan bankwerker
1908 P. de Haan
H. Smalhout
bankwerker
1910 - 1923 P. de Haan metaaldraaier
1928 - 1930 G. Wallaard arbeider N.G. & S.F.
1932 - 1934 wed. H. van Horssen geb. H. Prins zonder
1935 wed. H. van Horssen geb. H. Prins
C. Suttorp
zonder
bediende T.H.
1936 - 1949 wed. H. van Horssen geb. H. Prins zonder
1997 L. Leeuwenburgh
 
2008 - ±2011 Architectenbureau Pontier
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. de Haan f 710
1910
id. f 872
1917 id. f 1343

25 oktober 1943

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.