, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.285k, in 1875 nummer 223 en vóór 1875 nummer 7-256.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1884 - 1886 J. Tetteroo tapper
1887 - 1889 J. Tetteroo
wed. mej. P.M. Rijsterborgh geb. van Kampen
tapper
1890 A. v.d. Maarel  
1891 - 1913 J. Heemskerk houtkoper
1920 - 1933 C. Lekkerkerk particulier
1934 - 1938 Wed. C. Lekkerkerk geb. J. Vellekoop  
1949

A. van der Enden
wed. C. van der Enden geb. M.C. Ploos v. Amstel
W. Verbaan
mej. D. Venema geb. J. v. der Enden

fabrieksarbeider

instrumentmaker
1966 - 1970 S. de Jong  
1997 B.I. Stribos
A. Veldhuis
 
.... - 2010 Richard en Astrid Wernekinck  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J. Heemskerk f 3200
1910
id. f 3150


In de Delftsche Courant van 14 september 1922 stond de volgende advertentie:
Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.