, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291g.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 H.H. Bult opzichter
1890 - 1891 wed. C. Tetteroo geb. v. Dijk  
1893 - 1895 mej. J. Koole
A. Koole
 
1896 - 1898 mej. J. Koole  
1899 J.J. Haket timmerman
1900 - 1906 J.D. Brauckman timmerman
1908 H. Everaars bankwerker
1910 - 1920 Jannetje Bijl  
1923 P. de Blonde
wed. J. van Mullem geb. Lamens
tuinder
1924 P. de Blonde
wed. J. van Mullem geb. Lamens
P.J. Wagemans
tuinder

kleermaker
1926 P. de Blonde
wed. J. van Mullem geb. Lamens
tuinder
1928 P. de Blonde
wed. J. van Mullem geb. Lamens
P. de Raaf
A. Visser
tuinder

kleermaker
notarisklerk
1930 P. de Blonde
wed. J. van Mullem geb. Lamens
tuinder
1932 - 1935 P. de Blonde tuinder
1938 P. de Blonde
M. Kosten
tuinder
tuinder
1949 - 1970 G. Wiepking behangerij en stoffeerderij
1978 - 2010 In 1978 startte H.J.M. (Ria) van Eijndhoven hier haar eigen restaurant De Kokkerie
waar Ria voor kleine groepen mensen geheel in haar eigen stijl kookte.
Inmiddels wordt dit restaurantje geexploiteerd door een ander.
 
   


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.