BewonersBouwgeschiedenis

Gebouwen van de voormalige stoomolieslagerij Mercurius
(Zie ook Molens pagina item E)

2007
Nieuwbouw van de Oliemolen.
Bouwbureau WEBA is in opdracht van Staedion bezig met de herontwikkeling van deze oliemolen. Dit unieke renovatieproject met een monumentale status zal fungeren als 'poort' tot de nieuwbouwlocatie Hoornse Zoom.
Het project betreft de stoomolieslagerij, een oliemolen en daartussen een voormalige schuur, die in het recente verleden is uitgebreid met een aanbouw. Het geheel zal worden herontwikkeld tot vier ruime koopwoningen met tuin (adres: Oliemolen 2, 4, 6, en 8) en een Thomashuis (adres: Buitenwatersloot 411).
Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor zes â acht personen met een verstandelijke beperking, in principe geleid door twee zorgondernemers, meestal echtparen of partners, die zelf ook bij het Thomashuis wonen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun 'klanten'.
Het vierkante witte markante gebouw en de aangrenzende bebouwing zijn nu vrijwel het enig overgebleven restant van oliemolens die in Zuid-Holland bij de steden stonden. Door de renovatie blijven de restanten alsnog behouden.

Voormalige stoomolieslagerij medio 2008
Zie www.deoliemolen.nl


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

http://cultuur.middendelfland.net/