, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291f.( zie ook pand 38 )

Bewoners

Vanaf eind jaren 30 van de vorige eeuw tot medio de jaren 50 woonden hier A.L. Kerklaan, overl. 1946 en A.J. Kerklaan-de Vreede, overl. 1970.
De benedenverdieping (40) is heden bewoond door Ria van Eijndhoven.


Bewoners volgens adresboek
1881 (I.)J.H. v.d. Berg
wed. C. Schenkelhoek geb. Ommelet
werkman
1884 - 1889 (I.)J.H. v.d. Berg werkman
1891 - 1891 L. den Hoed aannemer
1893 S. Norden vleeschhouwer
1894 S. Norden
J. Polak
vleeschhouwer
1895 S. Norden vleeschhouwer
1896 - 1902 S. Norden koopman
1903 S. Norden
I. Leger
koopman
Ingeschr. tech. Hoogeschool
1905 - 1908 S. Norden koopman
1910 - 1913 S. Norden
Dr. H.I. Waterman

boterhandelaar
Ingeschr. tech. Hoogeschool

1923 - 1924 S. Norden
M. Bierman

boterhandelaar
sigarensoorterder

1924 - 1926 M. Bierman koopman in 2e-hands goederen
1925 F.W.B. Jansen  
1928 - 1930 A.L. Kerklaan winkelbediende
1932 - 1935 A.L. Kerklaan
P.J. Kerklaan
winkelbediende
mach. koopv.
1949 wed. A.L. Kerklaan geb. A.J. de Vreede
J.P. Schenkels
zonder
1966 - 1970 H.A. Heerings
H.F. van Rijt
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
S. Norden f 800
1917 S. Norden
J.P.N. Julien
f 700
f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).