, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288.
Bewoners

Vanaf ongeveer 1887 was bewoner en eigenaar Johannes Pieter Dingler, goudsmid.
In 1907 woonden hier 1 man en 2 vrouwen ouder dan 10 jaar.

Was een korsettenwinkel van de dames Van der Putten.Bewoners volgens adresboek
1881 J.A. Vollebregt werkman
1884 J.A. Vollebregt
A.J. Vollebregt
winkelier
timmerman
1885 -1887 J.A. Vollebregt winkelier
1888 -1889 J.A. Vollebregt
P. Bramzeel
winkelier
houtzaagmolenaar
1890 - 1930 J.P. Dingler goudsmid
1932 - 1938 mej. W.C. Dingler leerares
1949 - 1970 mej. Agatha M.J. van der Putten
mej. Anna P.Chr. van der Putten
winkeljuffrouw
winkeljuffrouw
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.P. Dingler f 600
1910
id. f 800
1917 id. f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Vanaf ongeveer 1887 Johannes Pieter Dingler.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Vragenlijst woningonderzoek 1907, archiefnr 100 inv. nr 55.