, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291e, plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 F.M. de Krijger werkman
1886 - 1889 A.B.H.J. Janssen werkman
1890 wed. P.K. Grasman geb. Rosbergen  
1891 - 1896 J.H. van Schie kleermaker
1897 -1900 H.A. v.d. Berg mouter
1901 - 1902 J.P. Duvé smid
1903 N. Hessing kantoorbediende
1905 - 1910 P. v.d. Akker instrumentmaker T.H.S.
1913 - 1916 wed. C.C. van der Vange geb. van der Feyst  
1932 - 1938 G. Wallaard arbeider N.G. & S.F.
1949 C.J. Bakker gem. werkman
1966 - 1970 J.W. Lander  
1997 Studentenhuis
A.N.W. Loog
 
±2009 Studentenhuis BWS 38
A.N.W. Loog
G. Selmeijer
B.M.M. de Wit
 
2010 Studentenhuis BWS 38  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. van den Akker f 600
1910
id. f 1190

Op de bovenverdieping (38) woonde het gezin van dochter J. Schenkels-Kerklaan. Dit is later verhuisd naar Hilversum.


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.