Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1997 - 2007 H.M.C. Satijn
H.T.J. Bloemen
 
2008 - ±2011 Nok-D BV
H.M.C. Satijn
H.T.J. Bloemen
 














Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.





Eigenaars

Geen gegevens.





Bronnen

Geen gegevens.