, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288c.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners volgens adresboek
1886 J.M. v.d. Boogert kuiper
1889 G. Houtman brandersknecht
1895 C.N. van der Arend slijter
1898 T. Putker
mej. J. Jutte
slijter
1899 - 1900 H. Nijhof slijter
1901 - 1903 H. Vlasblom
H. Vlasblom
slijter
gistpakker
1905 - 1925 H. Vlasblom werkman en tapper
1928 - 1932 J.J. Ph. Scheffer koffiehuishouder Café 't Sluisje
1935 J. Vermeulen tapper
1949 J. Burghoorn
J.J. Burghoorn
A.J. van Riet
S.C. de Wild
koffiehuishoudster Klein Taria
fabr. arbeider
schoorsteenveger
schoorsteenveger
1966 - 1970 P.C. van Holst  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
H. Vlasblom f 800
1910
id. f 800
1917 id. f 950Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.