Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1890 M.S. v.d. Struijf tuinder
1893 P. Smid onder-directeur D.G. & S.F.
1894 J.P.C. van Batenburg klerk
1895 - 1896 J.P.C. van Batenburg
A. Zelisse
klerk
kantoorbediende
1897 - 1900 A. Zelisse kantoorbediende
1903 F.C. Martens werkman
1905 - 1916 F. Sliep stoker
1920 F. Sliep
Ch.N. Schmidt
stoker
bouwk. opzichter N.G.S.F.
1923 - 1924 G.J. Bergsma
Ch.N. Schmidt
J.C. Waar

bouwk. opzichter N.G.S.F.
1924 - 1925 G.J. Bergsma
Ch.N. Schmidt
J.C. Veer

bouwk. opzichter N.G.S.F.
1928 - 1929 G.J. Bergsma
Ch.N. Schmidt

bouwk. opzichter N.G.S.F.
1932 - 1938 Th.H. Bleijswijk adj. mag.meester N.G.S.F.
1949 R. Koelstra
A.J. Arnold
assistent
kantoorbediende
1966 J.C. Vermeulen
J. Bos
 
1969 - 1970 J.C. Vermeulen
H. Benjert
Berkenbosch geb. M. Vermeulen
H. van der Elst
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
F. Sliep f 575
1917 id. f 1000


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.