Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
±2005 - 2010 Achmea SZ Holding BV(2008)
Pro Favor
 
1997 - 2011 CombiWerk Productie en Dienstverlening
Combi Clean (1997)
 
Bouwgeschiedenis

Na de verplaatsing van Combiwerk naar de Harnaschpolder werden de bedrijfsruimten voor zover mogelijk verhuurd aan verschillende bedrijven. Ook de gecombineerde bibliotheek van Genealogische Vereniging Prometheus en de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” vond er een bruikbare plek. Inmiddels heet het gemeentebestuur van Delft besloten de bebouwing van het complex te laten slopen en de vrijkomende oppervlakte ten dele te gebruiken voor uitbreiding van het Christelijk Lyceum en ten dele voor een woonwijkje voor iets luxere woningen.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Geen gegevens.