, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288d.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 C.J.L. Schoub rijksambtenaar
1890 - 1892 W.N. v. Ipenburg timmerman
1893 - 1897 C.N. van der Arend
A.L. Perk,
wed. mevr. F.T. Perk geb. Allot
slijter
schilder
1898 - 1902 A.L. Perk,
wed. mevr. F.T. Perk geb. Allot
schilder
1903 wed. mej. C.D. Verbeek geb Ruter  
1905 - 1908 wed. mej. C.D. Verbeek geb Ruter
R.E. Verbeek


kantoorbediende

1910 - 1916 H.C. Volkers lector T.H.
1923 H. Doeglas ambtenaar N.G. & S.F.
1924 H. Doeglas
H.M.G. Doeglas
M.H. Doeglas
ambtenaar N.G. & S.F.
kantoorbediende
kantoorbediende
1926 H. Doeglas
H.M.G. Doeglas
ambtenaar N.G. & S.F.
kantoorbediende
1928 - 1938 H. Vlasblom werkman
1949 H. Vlasblom
H. Kwant
mej. W. Winkelman
gepensioeneerd
timmerman
huisnaaister
1966 A.W. van Veen  
1969 - 1970 A.W. van Veen
J.E. Rozendal geb. van Veen
 
1997 I.L.B. Huysman
M.F.C. Konijn
 
±2009 I.L.B. Huysman  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
Wed. C.D. Verbeek Rüter f 1500
1910
H.C. Volkers f 1982
1917 id. f 2112Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.