Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1890 - 1892 W. v.d. Berg
W. v.d. Berg
vormer (gep.)
kleermaker
1893 W. v.d. Berg vormer (gep.)
1894 A. v. Schouw gep. militair
1895 - 1902 W. v.d. Berg vormer (gep.)
1906 D.C.B. Balk werkman
1908 vrouw van T. Meijer geb. Reudusilie  
1910 - 1916 A. Bronmeijer opperman
1920 - 1928 wed. A. Brommeijer geb. Nieuwland  
1930 N. van der Elst
A.J. van Lint
chauffeur
werkman
1932 W.W. Vuijk

tuindersknecht

   


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.