Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1893 - 1899 F.H. v.d. Oever werkman
1900 - 1903 J. Vuijk werkman
1905 G. Feikes  
1908 - 1913 J. van den Engel
Th. Schippers
lompenkoopman, orgeldraaier
blikslager
1916 J. Kraak
K. Meijer
werkman
tuinder
1920 - 1932 K. Kok tuinder, los werkman
1949 Vervallen  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 K. Kok f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.