, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291c1.
Bewoners

1983 GAD

Op 5 mei 2010 kregen wij van Thea Verboom-van der Sluijs het volgende toegestuurd.

In 1885 heeft op de buitenwatersloot nr. 30 gewoond Cornelis van der Sluijs en Jannetje de Roo (zie geboorteakte).
Dit waren mijn overgrootouders.


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 Cornelis van der Sluijs
J. de Vries
molenaar
metselaar
1884 - 1887 Cornelis van der Sluijs
Jannetje de Roo
molenaar
1893 - 1894 J.L. Struike commissionair
1895 G. v.d. Gaag schipper
1896 G. v.d. Gaag
wed. mej. R.C. van Iperen geb. Gramser
schipper
1897 A. Overgaag graanhandelaar
1898 A. Overgaag
A.A. Overgaag
graanhandelaar
koopman
1899 - 1908 A.A. Overgaag koopman
1910 A.A. Overgaag boter- en kaashandelaar
1913 A. van Nierop (ben)
P.L.J. Righarts (bov)
straatmaker
fabrieksarbeider
1916 A. van Nierop (ben)
A. Deutekom
straatmaker
sjouwer
1920 G.J. Tillemans gasfitter
1923 - 1929 J. van der Hoeven
wed. J. Maagdeleijn
tuinder
1930 - 1932 J. van der Hoeven tuinder
1931 - 1970 J.J. de Jong
Familie de Jong kreeg zeven kinderen.
Een dochter, Helena de Jong trouwde met
Pieter Jan Frank (27-5-1936, HA 174 Delft).
Dit echtpaar werd inwonend.

werkman N.O.F.
1938 G. Feikes  
1949 P.J. Frank magazijnmeester
1997 J. Denman
P. Kruit
 
? - heden G.M. Tuk  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A.A. Overgaag f 1500
1910
id. f 3500
1917 A. van Nierop f 1116


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
E-mail + akte van Thea Verboom-van der Sluijs.