Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1899 - 1903 J.Z. Risch assistent-leraar P.S.
1905 - 1908 F.C.A. Welsink hoofdinspecteur y. politie
1906 H.J.F. Welsink  
1910 - 1916 J. van der Sman koopman, commissionair
1920 - 1929 J.J. Dekker rijwielhersteller
1923 F.H. Janssen bioscoopondernemer "Delfia"
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
F.C.A. Welsink f 1500
1910
J. van der Sman f 3000
1917 Wed W. Beijerinck-v.d. Ven f 1900

Ontleend aan de Delftsche Courant van 13 mei 1911


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.