, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288e.Op 29 maart 2011 tot monument verklaard.
Niet de hoofdbebouwing aan de gracht maar de voormalige, mogelijk nog 18e eeuwse tuinkoepel achter in de tuin.


Bewoners

1983

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1886 wed. mej. P.M. de Rijsterborgh geb. v. Kampen  
1887 - 1888 H.J. v. Munster brandersknecht
1889 B.A. Winterberg sigarenmaker
1890 P. van Woerden
P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
kaashandelaar en gemeenteraadslid
molenaar
1891 - 1892 P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
kaashandelaar en gemeenteraadslid
1893 - 1900 P. van Woerden kaashandelaar en gemeenteraadslid
1901 - 1902 P. van Woerden
IJ van Woerden
kaashandelaar en gemeenteraadslid
kruidenier
1903 - 1906 P. van Woerden kaashandelaar en gemeenteraadslid
1908 - 1908 wed. P. van Woerden geb. van Driel
M.A. van den Berg

kaashandelaar
1910 - 1913 wed. P. van Woerden geb. van Driel
M.A. van den Berg
N. Molenaar

kaashandelaar
huishoudster
1916 - 1923 M.A. van den Berg
M.E. van Woerden
kaashandelaar
1924 - 1925 M.A. van den Berg kaashandelaar
1926 - 1938 M.A. van den Berg
wed. J.P. Hunik geb. G. van Dam
kaashandelaar
1949 A.A. Schuiling koopman
1966 J. Schuiling
wed J. Schuiling geb. Schoenmakers
 
1967 - 1970 wed J. Schuiling geb. Schoenmakers  
1997 L R Boulogne  
±2009 E T A Hoogenboom
L R Boulogne
M Boulogne
 
2010 L R Boulogne
M Boulogne
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. van Woerden f 1800
1910
Wed. P. van Woerden (bov.)
M.A. van den Berg (ben.)
f 700
f 1500
1917 M.A. van den Berg (ben.) f 2500


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.