, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288e.Op 29 maart 2011 tot monument verklaard.
Niet de hoofdbebouwing aan de gracht maar de voormalige, mogelijk nog 18e eeuwse tuinkoepel achter in de tuin.


Bewoners

1983

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1886 wed. mej. P.M. de Rijsterborgh geb. v. Kampen  
1887 - 1888 H.J. v. Munster brandersknecht
1889 B.A. Winterberg sigarenmaker
1890 P. van Woerden
P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
kaashandelaar en gemeenteraadslid
molenaar
1891 - 1892 P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
kaashandelaar en gemeenteraadslid
1893 - 1900 P. van Woerden kaashandelaar en gemeenteraadslid
1901 P. van Woerden
IJ van Woerden
kaashandelaar en gemeenteraadslid
kruidenier
1902 - 1906 P. van Woerden kaashandelaar en gemeenteraadslid
1908 - 1908 wed. P. van Woerden geb. van Driel
M.A. van den Berg

kaashandelaar
1910 wed. P. van Woerden geb. van Driel
M.A. van den Berg
N. Molenaar

kaashandelaar
huishoudster
1913 M.A. van den Berg
N. Molenaar
kaashandelaar
huishoudster
1916 - 1923 M.A. van den Berg
M.E. van Woerden
kaashandelaar
1924 - 1926 M.A. van den Berg kaashandelaar
1928 - 1938 M.A. van den Berg
wed. J.P. Hunik geb. G. van Dam
kaashandelaar
1949 A.A. Schuiling koopman
1966 J. Schuiling
wed J. Schuiling geb. Schoenmakers
 
1967 - 1970 wed J. Schuiling geb. Schoenmakers  
1997 L R Boulogne  
±2009 E T A Hoogenboom
L R Boulogne
M Boulogne
 
2010 L R Boulogne
M Boulogne
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P. van Woerden f 1800
1910
Wed. P. van Woerden (bov.)
M.A. van den Berg (ben.)
f 700
f 1500
1917 M.A. van den Berg (ben.) f 2500


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.