Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1890 - 1891 P. Bramzeel houtzaagmolenaar
1892 - 1894 P. Bramzeel
J.A. Vollebregt
houtzaagmolenaar
winkelier
1895 - 1908 J.A. Vollebregt winkelier
1910 - 1913 C. Zeelenberg ambt. plaats. belastingen
1916 E.M. van der Braak broodbakker
1920 E.M. van den Braak
M. van der Beek
broodbakker
beambte H.S.M.
1923 E.M. van den Braak
K.W. Lamars
J.F. Peeters
J.W. Schepen
broodbakker
in R.M. dienst
werkman
werkman
1924 - 1932 J. Stakenburg electriciën
1935 - 1938 W. Verwolf fabrieksarbeider, tuinder
1949 W. Verwolf
mej. E. Verwolf
fabrieksarbeider, tuinder
kantoorbediende
1966 A.C. Vliet van  
1969 - 1970 wed. J.C. van Vliet geb. Hazenbroek
H. Matens
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
C. Zeelenberg f 890
1917 E.M. van den Braak f 819


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.