Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1891 - 1892 wed. mej. P.M. Rijsterborgh geb. van Kampen gistpakker
1895 - 1896 G. Mak gistpakker
1897 mej. J. Brand
B. v.d. Engel

werkman
1898 B. v.d. Engel
J. Wiericx
wed. H.J. van Wouw geb. Willems
werkman
metselaar
naaister
1899 wed. H.J. van Wouw geb. Willems
W. Maagdenberg
naaister
arbeider
1900 - 1903 W. Maagdenberg arbeider
1905 - 1908 J. van der Wansem gistpakker
1910 P.J. Verkaden verver
1913 wed. J. Verkade verver
1916 - 1923 P.J. Verkade huisschilder
1924 - 1970 W.P.J. Verkade bankwerker, kantoorloper
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
P.J. Verkade f 575
1917 id. f 947


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.