Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1891 - 1894 H. Weenink  
1895 A. v. Lier werkman
1896 - 1897 J. Koet gep. adj. onderofficier
1898 - 1899 W.W.A. Wissink amanuensis gymnasium
1900 - 1908 D. Koene timmerman, bediende T.H. school
1910 - 1916 wed. D. Koene geb. Banzer  
1920 - 1923 W. van Tol tuinder
1924 - 1925 F. Beswerda
wed. W. van Tol
agent van politie
1926 wed. W. van Tol tuinder
1928 - 1938 K.F. Arendse tuindersknecht
1949

H.J. Wiepking
wed. J.G. Wiepking geb. J. Lugtigheid

gepens.
costuumnaaister
1966 - 1992 H.A. Gordijn  
1992 - 2010 H. de Boer en Zn Schildersbedrijf
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
D. Koene f 800
1917 D. Koene
H.C.J. Koene
f 650
f 650

Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

1924 - 1926 Wed. W. van Tol
1936 - 1992 Filippus v.d. Hoeven
1992 - Fam. de Boer


Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.