Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1890 - 1892 P. Kit
A. Koole
olieslager
1893 - 1895 P. Kit
W. Kuijt
olieslager
houtzaagmolenaar
1896 - 1897 W.A. v.d. Burg arbeider, in groenten
1898 W.A. v.d. Burg
J.H. van der Wilk
arbeider, in groenten
kleermaker
1899 - 1902 W.A. v.d. Burg arbeider, in groenten
1903 - 1905 F. van Oosten
wed. J.H. v.d. Wilk geb. van Oosten
arbeider
1910 - 1920 P. Heijkoop olieslager
1923 - 1930 P. Heijkoop
H.C.J. van Heijkoop
olieslager
tuinder
1932 P. van Hijkoop
H.C.J. van Heijkoop
olieslager
tuinder
1935 P. van Hijkoop olieslager
1938 - 1949 C.H. van den Bos los werkman, tuinder
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
P. Heykoop f 575
1917 P. Heijkoop
H.C.J. van Heijkoop
f 800
f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.